Bandlsijpmachine BLG

De BLG ( Belt Linishing Grinder ) werd origineel ontwikkeld voor het centerloos rondslijpen van grote diameter loopringen in Situ .

In diverse industrietakken zijn installaties in dienst waar bij grote diameter metalen ringen gebruikt worden om een ronddraaiende beweging te kunnen geven aan een trommel .  e.g.: cementfabrieken , staalfabrieken , diverse mengers , en drogers etc etc .

Hierbij  loopt één of meerdere metalen ringen al dan niet aangedreven of meelopend over een aandrijf of meeloop rol .

Door de langdurige en hoge vlaktedruk ( puntlast ) van de ringen onderling (metaal op metaal contact)  ontstaan er materiaal spanningen die aanleiding geven tot vervorming en onrond ( poligonaal ) worden van de grote loopring .

Toepassing bij loopring Betonmixer van vrachtwagen

Beschadigde loopring

Geslepen resultaat