Mobiele Modular Milling Machine

De LMC Modular Milling machine is ontworpen uit oogpunt van freesbewerkingen die ter plaatse moeten worden uitgevoerd .

Vele reparatie- en of onderhoudswerken gaan gepaard met de nood aan freesbewerkingen die ter plaatse dienen te worden uitgevoerd . Vaak situeren deze bewerkingen zich op een moeilijk bereikbare plaats in de installatie doch er is wel een heel precieze afwerking of maatvoering nodig .

Om te kunnen beantwoorden aan de grote diversiteit van variabele opstellingen , maatvoering van de te frezen oppervlakten , plaats waar dient gefreesd te worden , moeilijkheden van opstellen enz enz is er nood aan een modulaire machine die in functie van het uit te voeren freeswerk kan aangepast worden . Dat alles kan met de LMC modulair uitbreidbare LMC Modular Milling Machine .

modulart milling kdfkd